Pobresh.com
Disclaimer

©Pobresh.com 2008-2018
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag gekopiëerd, danwel geprint of in welke andere vorm van media worden verspreid zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de eigenaar.

Deze website is vrij van Cookies, hiermee voldoen wij aan de Nederlandse Cookiewetgeving.
Tevens is en blijft deze site vrij van reclame.

Soms kan het voorkomen dat uw internetbrowser de site niet juist weergeeft. Hier wordt aan gewerkt. U kunt altijd overschakelen naar een ander internetbrowser.

Alle op deze site aanwezige fotos zijn gemaakt door de eigenaar van Pobresh.com, tenzij anders vermeld. Plaatsing van foto's van iemand anders zal alleen met toestemming gebeuren.

De video's op deze website zijn allen door de eigenaar gemaakt. Ook wanneer er geen pobresh.com in het filmpje staat maar een andere naam.

Deze website is met veel zorg samengesteld. Doch kunnen onjuistheden, typ- en zetfouten voorkomen. Pobresh.com is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze onjuistheden. Mocht u een foutje tegen komen neem dan contact met ons op.
Noot: Het is onmogelijk om onze informatie 100% up to date te houden, dit komt onder andere omdat wij niet als eerste op de hoogte worden gesteld van veranderingen van eigenaar. Daarbij zullen wij deze veranderingen ook altijd controleren voor wij deze aanpassen.

Om de objectiviteit van onze website te waarborgen worden verzoeken om fotos te verwijderen worden niet in behandeling genomen.
Uitzonderingen hierop zijn:
- Foto's met personeel al dan niet herkenbaar aanwezig.
- Een foto waar uzelf op staat en uw privacy geschaad wordt.
In geval van deze wordt een foto vervangen danwel geretoucheert.

Alle zaken zullen dus op foto worden vastgelegd en op de website worden geplaatst. Er wordt in geen geval gehoor gegeven aan de wens van de eigenaar dit niet te doen.

Bij elke zaak is er minimaal 1 foto te vinden. Omdat deze site oorspronkelijk over Break Dance, Polyp, Shake en varianten gaat, zijn deze zaken standaard voorzien van 2 tot 4 foto's en hebben deze een eigen categorie

De foto's die online staan, zijn gemaakt tussen 2000 en 2018. Het kan dus voorkomen dat een zaak er inmiddels anders uitziet. Wanneer er recentere foto's worden gemaakt, zullen deze dan ook geplaatst worden

Locaties staan per kermis aangegeven met een link naar Google Maps. Route is niet altijd correct, dit staat dan vermeld. Verder kunnen er geen rechten aan deze locaties worden ontleend, soms worden kermissen verplaatst, uitgebreid of verkleind. De locaties kunnen dus ook per jaar verschillen.

Pobresh.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites in de links-pagina.

Polypweb.eu valt onder het beheer van Pobresh.com maar staat hier volledig los van. Er wordt alleen informatie uitgewisseld indien nodig.

De inhoud van Polypweb.eu is onderhevig aan een andere disclaimer dan deze. Zie hiervoor de Regels op het forum zelf

De website is geheel door de eigenaar ontworpen en gebouwd. Aan de lay-out en codering kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd gebruik maken van ons contactformulier. Ook bij vragen over polypweb.

De naam Pobresh.com is een samentrekking van Polyp, Break Dance en Shake.